REGULAMIN VIP TRANS

Postanowienia ogólne

Wyjazdy międzynarodowe na trasie Polska – Niemcy – Holandia– Belgia. 

W przypadku większych grup pod jeden wskazany adres istnieje możliwość ustalenia indywidualnej godziny wyjazdu oraz ceny.

Rezerwacja miejsca w busie odbywa się: telefonicznie – dzwoniąc na numery +31 649 787 226 lub +48 506 129 985, wysłanie sms na powyższe numery.

Potwierdzenie dokonanej rezerwacji odbywa się dzień przed podróżą i jest uzależnione od ilości wolnych miejsc. Przewoźnik dokonuje rezerwacji według kolejności zgłoszeń. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania rezerwacji na termin żądany przez Pasażera w przypadku braku wolnych miejsc. Potwierdzenie i omówienie szczegółów podróży odbywa się telefonicznie przed zarezerwowanym przejazdem. Brak kontaktu z pasażerem może skutkować anulowaniem rezerwacji (przewoźnik zastrzega sobie ustalenie ostatecznego terminu i pory do którego należy potwierdzić przejazd). 

W przypadku braku możliwości przejazdu na skutek awarii pojazdu, kiedy nie ma możliwości kontynuowania jazdy, przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia innego środka transportu w ciągu 12 godzin w zależności od miejsca awarii. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby busy kursowały zgodnie z ustaleniami, ale z przyczyn obiektywnych (awaria busa, postoje na granicy, czynniki atmosferyczne i drogowe) nie może tego zagwarantować

Prawa i obowiązki pasażera

Pasażer niezwłocznie po zajęciu miejsca w pojeździe ma obowiązek zapiąć pasy bezpieczeństwa. W busach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenie tytoniu. Za zanieczyszczenie pojazdu pobierana będzie opłata w wysokości 30€ lub 120zł na rzecz kosztów czyszczenia (np. zabrudzenia pojazdu podczas spożywania posiłków, umyślne zabrudzenia, itp.).

Przewoźnik ma prawo żądać opuszczenia pojazdu w przypadku, gdy pasażer:

– nie przestrzega warunków regulaminu
– znajduje się w stanie nietrzeźwym
– zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych pasażerów
– nie posiada wymaganych dokumentów granicznych
– dopuścił się wykroczeń celno-dewizowych.

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za:

– skutki spowodowane opóźnieniem busa
– bagaży znajdujących się w busie
– samowolne oddalenie się pasażera od busa
– osoby niepełnoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna
– zatrzymanie pasażera przez służby graniczne

Nie ma możliwości przewożenia dzieci na kolanach, tylko w fotelikach do tego przystosowanych.

Warunki przewożenia bagaży

Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu podróżnego o łącznej wadze 40 kg oraz bagażu podręcznego o gabarytach nieutrudniających podróż innym współpasażerom. Dodatkowe bagaże oraz bagaże o większych gabarytach wymagają dodatkowej opłaty nie mniejszej niż 10€ lub 45zł i jest to uwarunkowane ostateczną decyzją kierowcy busa.

Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu.

Ceny biletów

(Obowiązujący od dnia 19.03.2022)

Koszt przejazdu na trasach Polska-Niemcy-Holandia-Belgia to 420zł/100e płatne gotówką w busie u kierowcy lub 380zł/90e przy dokonaniu przedpłaty na rachunek bankowy przewoźnika*.

*W przypadku rezygnacji z przedpłaconej rezerwacji:

-jeśli zgłoszenie rezygnacji nastąpi do 48 godzin przed planowanym wyjazdem pasażerowi przysługuje 100% zwrotu ceny biletu

–jeśli zgłoszenie rezygnacji nastąpi do 24 godzin przed planowanym wyjazdem pasażerowi przysługuje 50% zwrotu ceny biletu

-jeśli zgłoszenie rezygnacji nastąpi w dniu wyjazdu pasażerowi nie przysługuje zwrot ceny biletu.

Reklamacje i zastrzeżenia

Wszystkie zastrzeżenia oraz reklamacje prosimy kierować pisemnie na adres e-mail – viptransmarcin@gmail.com. Przewoźnik zobowiązuje się do rozpaczania każdej reklamacji w czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej otrzymania.

Pasażerowie decydujący się na przejazd z przewoźnikiem VIP TRANS MARCIN SPŁAWIŃSKI zgadzają się z w/w regulaminem bez zastrzeżeń.

×